Birlikte Yaşam Kuralları

Yürürlük Tarihi ve Yürütme

MADDE 56: Bu Yönetmelik KMGK’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 57: Bu Yönetmelik SYK ve Müdür tarafından yürütülür.

Bu Yönetmelik 25 Nisan 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü KMGK’da oy birliği ile kabul edilmiştir.