Birlikte Yaşam Kuralları

Ulaşım Kuralları

ULAŞIM

MADDE 8: Site’ye ilişkin ulaşım kuralları aşağıda belirtilmiştir:

 1. SYK konut maliklerinin, kiracılarının, yakınlarının ve çalışanlarının Site’ye ulaşmalarını sağlamak üzere taşıma hizmeti düzenleyebilir.
 2. Taşıma hizmetinin güzergâhı, saatleri ve ücretleri SYK tarafından belirlenir ve uygun yöntemlerle konut maliklerine duyurulur.
 3. Ulaşım koşullarında değişiklik yapma yetkisi sadece SYK’ na aittir.

 

ULAŞIM KOŞULLARI

MADDE 9: Taşıma hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin uymak zorunda olduğu koşullar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Servis araçları konut maliki, misafiri, kiracısı, yakınları ve çalışan elemanlarının kullanımına tahsis edilmiştir.
 2. Servis araçları ücrete tabidir. Ücret her kullanım için kullanıcı tarafından servis şoförüne verilir.
 3. Taşıma ücreti güzergâhlara göre SYK tarafından belirlenir ve konut maliklerine ve kiracılara duyurulur.
 4. Servislere SYK tarafından belirlenen saatlerde ve servis duraklarından binme ve inme yapılır, güzergâh içinde ve dışında saptanan durakların dışında noktada inme ve binme yapılamaz.
 5. Belirlenen kalkış saatleri, güzergâh, durak yerleri ve ulaşım süreleri trafik yoğunluğu gibi durumlar dışımda kullanıcıların özel isteklere göre değiştirilemez.
 6. Site ulaşım servisleri ile konut malikleri arasında özel taşıma, kiralama, yük taşıma gibi etkinlikler için anlaşma yapılamaz. Bu tür ek talepler servis yetkililerince uygulanmaz.
 7. Servis ücretlerindeki ve güzergâhlarında yapılacak değişiklikler önceden duyurulur
 8.  Evcil hayvanlar ancak özel sepetlerinde ve aracın bagajında taşınır.
 9.  Hiçbir hayvan hangi nedenle olursa olsun yolcu kabininde yolculuk yapamaz.
 10.  Araçlarla yanıcı, parlayıcı, patlayıcı veya koku yayan malzemeler ile gıdalar taşınamaz.
 11.  Araçlarda büyük hacimli yük taşınmaz.
 12.  Araçlarda sigara içmek, yüksek sesle konuşmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek ve kokulu yiyecek yemek ve bulundurmak gibi diğer yolcuları ve şoförü rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.