Birlikte Yaşam Kuralları

Sosyal Tesis ve Ortak Alanların Kullanımı

 

BÖLÜM 7

SOSYAL TESİSLERİN VE ORTAK ALANLARIN

KULLANIM KURALLARI

 

SOYAL TESİSLER

MADDE 35: Sitenin sosyal tesisleri aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. SPOR TESİSLERİ
  1. Kapalı tesisler:

               i.     Kapalı yüzme havuzu,

              ii.     “Fitness” salonu,

             iii.     Oyun ve oturma salonu,

             iv.     Çok amaçlı salon,

             v.      Sauna,

             vi.     Duşlar ve

             vii.     Soyunma odaları.

 1. Açık tesisler:

           i.      Açık yüzme havuzları,

           ii.     Havuz büfesi,

           iii.     Açık spor tesisleri

 1. Futbol
 2. Basketbol
 3. Tenis sahası
 1. DÜKKÂNLAR
 2. KREŞ
  1. ANAOKULU
 3. RESTAURANT
  1. KAPALI RESTAURANT
 4. AMFİ TİYATRO
 5. GÖLET YEŞİL ALANI
 6. ÇOCUK OYUN PARKLARI   

 

SOYAL TESİSLERİN KULLANIM KURALLARI

MADDE 36: Sosyal tesislerin kullanımına ve yönetimine ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 

 1. Sosyal tesislerin kullanım kuralları Müdür tarafından düzenlenir ve SYK’nun onayı yürürlüğe konur. Bu kurallar bu Yönetmelikte belirlenen iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur.
 2. Sitenin sosyal tesisleri site sakinlerinin kullanımına tahsis edilmiş olan yapıların tümünü kapsar. Konukların sosyal tesisleri kullanımı konusunda SYK ek kurallar geliştirebilir.
 3. Sosyal tesislerin 1, 4, 5, 6 ve 7 sayılı yapıları konut maliklerinin ve kiracılarının kullanımına tahsis edilmiş olup bunlar dışında kalan kimseler tarafından kullanılamaz.
 4. Spor tesisleri kapsamında yer alan açık ve kapalı havuzlar ile saunanın konut maliklerinin yardımcı personeli ile site personeli ve dükkânlarda çalışan personel ve onların yakınları tarafından kullanılması yasaktır.
 5. Sosyal tesislerin yönetimi, denetimi ve bakımından SYK ve Müdür sorumludur.
 6. Bu tesislerin kullanım amaçlarına uygun olarak kullanımı, korunması, idame ettirilmesi ve bakımı ile ilgili konut maliklerinin uymakla yükümlü olduğu kurallar aşağıda belirtilmiştir.
 7. Ortak kullanıma açık olan sosyal tesislerin konut malikleri tarafından münhasıran ve diğer malikleri dışlayıcı biçimde kullanılması yasaktır.
 8. Sosyal tesislerin konut maliklerinin ortak yararına sunulan etkinliklere tahsisi SYK’nun yazılı onayı ile yapılabilir.
 9. Sosyal tesislerin bu tür etkinliklere tahsisinde talep eden konut maliki tesisin kullanım sonrasında yerin temizliğinden ve temiz bırakılmasından ve doğabilecek tüm kayıp ve hasarlardan sorumlu tutulur.
 10. Kayıpların ve hasarların ilgili konut malikinden yerine konması ya da tamir ettirilmesi istenir
 11. Sosyal tesislerde unutulan ya da kaybolan kişisel eşyalardan yönetim sorumlu tutulamaz.
 12. Sosyal tesisleri kullananlar görevlilerin uyarılarına uymak zorundadır.

 

HAVUZLARIN VE SAUNANIN KULLANIM KURALLARI

MADDE 37: Açık ve kapalı havuzları kullanan konut malikleri ve kiracılarıyla onların konukları aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

 1. Yazılı uyarı levhalarında yer alan uyarılara uymak
 2. Kapalı sosyal tesislere girişte galoş kullanmak
 3. Spor ayakkabısı giymek
 4. SYK ve Müdür tarafından belirlenmiş olan çalışma saatlerine uymak 
 1. Yüzme sırasında bone takmak
 2. Havuza girmeden önce duş almak
 3. Haşema ve benzeri giysiler dışında kalan yüzme giysileri ile yüzmek
 4. Salgın ve bulaşıcı nitelikte bulaşıcı hastalık, üşütme, ateşli enfeksiyonlar, ayak enfeksiyonları, deri lezyonları, çıban, göz iltihabı, kulak akıntısı ile üzerinde bandaj ve / veya flaster taşımamak
 5. Kapalı havuza girmeden önce ayakları ilaçlı bölümdeki suya sokmak.
 6. Havuz ve çevresinde cam eşya kullanmamak
 7. Can simidi haricinde deniz yatağı ve su gereçleri gibi oyuncak eşyaları havuza sokmamak.
 8. Havuz bölgesinde ayakkabı ile dolaşmamak ve bisiklet ve scooter  gibi araçları kullanmamak
 9. Havuz etrafında koşmamak
 10. Havuz çevresinde terliksiz dolaşmamak
 11. Havuza atlamamak
 12. Tüketilen yiyecek ve içeceklerin ambalaj atıklarını toplamak ve çöp bidonlarına atmak
 13. Gürültü kirliliğine neden olmamak.

 

Havuzu kullananların sağlık ve yaşamsal risk ve sorumlulukları kendilerine aittir. Site yönetimi havuzun kullanımı sırasında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm veya herhangi bir kayıptan sorumlu değildir.

Yukarıdaki şartları yerine getirmeyip havuz suyunun kirletilerek yeniden boşaltılıp şartlandırılması koşulunda bu işlemin maliyeti buna sebep olan maliklerden tazmin edilecektir.

 

SAUNA KULLANIM KURALLARI

MADDE 38: Saunayı kullanan konut malikleri ve kiracılarıyla onların konukları aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

 1. Sauna kullanımı öncesinde sosyal tesisler görevlisinden randevu alınarak saunanın önceden hazırlanması sağlanır.
 2. Saunaya girmeden önce mutlaka duş alınır.
 3. Saunada mutlaka kullanıcı kendi havlusunu getirir ve havlu olmadan kullanılmaz
 4. Sauna odasının temiz bırakılması ve özenli kullanılması gereklidir.

  

DUŞLARIN, TUVALETLERİN VE SOYUNMA ODALARININ KULLANIM KURALLARI

MADDE 39: Duş, tuvalet ve soyunma odalarına ilişkin kullanım kuralları aşağıda sıralanmıştır: 

 1. Duşların, tuvaletlerin, soyunma odalarının ve dolapların temiz kullanılması ve temiz bırakılması zorunludur.
 2. Soyunma odasındaki eşyalara hasar verilmesi yasaktır. 
 3. Soyunma odasından çıkarken muslukların ve elektriklerin kapalı olmasını sağlamak zorunludur

 

FITNESS SALONUNU KULLANMA KURALLARI

MADDE 40: Fitness salonunun kullanımına ilişkin kurallar aşağıda sıralanmıştır:

 

 1. Spor ayakkabısı ile girmek.
 2. Aynı zamanda dışarıda da giyilebilen ayakkabıları spor salonunda kullanmamak.
 3. Özel havlu getirmek ve kullanmak.
 4. Öğreticilerden yardım almak ve uyarılarına uymak.
 5. Aletlere zarar vermemek
 6. Zarar verilen aletleri tazmin etmek.
 7. Koşu bantlarını kullanmayı 20 dakika ile sınırlamak.
 8. Elektrikleri tasarruflu kullanmak.

 

ÇOK AMAÇLI SALON KULLANMA KURALLARI

MADDE 41: Çok amaçlı salonun kullanımına ilişkin kurallar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Çok amaçlı salon özellikle grup halinde yapılan etkinlikler ve masa tenisi için kullanılır
 2. Çok amaçlı salonun kullanım ve izni Müdür tarafından verilir
 3. Salonu temiz olarak teslim etmek
 4. Spor ayakkabısı kullanmak
 5. Galoş giymek.
 6. Eşyalara hasar vermemek
 7. Hasar verildiyse tazmin etmek
 8. Elektrikleri tasarruflu kullanmak

 

OYUN VE OTURMA ODALARININ KULLANIMI

MADDE 42: Oyun ve oturma odalarının kullanımına ilişkin kurallar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kapalı sosyal tesislerin sosyal buluşma salonu olan orak alanın kullanımı ve denetimi site yönetimi tarafından düzenlenir.
 2. Bu alan CLUB ARKEON adı altında organize edilen etkinlikler için kullanılır.
 3. Çocuk oyun odasında galoş kullanımı zorunludur.
 4. Eşyalara zarar verilemez.
 5. Verilen zararlar sorumlusu tarafından tazmin olunur.
 6. Sosyal tesis binasındaki asansöre üzerinde yazılı olandan fazla kişi binmek ve yük taşımak yasaktır.
 7. Çocukların sosyal tesis binasındaki asansöre oyun amaçlı binmesi yasak tehlikeli ve yasaktır.
 8. Çocukları denetlemek ve uyarmak ebeveynlerin sorumluluğundadır.

 

TENİS KORTLARININ KULLANIM KURALLARI

MADDE 43: Kortların kullanım kuralları Müdür tarafından belirlenir ve SYK onayı ile kesinleşir. Kurallar iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur. Kortlarla ilgili kuralar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Tenis kortları kilitli olup randevu alınarak kullanım saatinde kullanım için açılır.
 2. Kullanım ertesinde yeniden kilitlenir. Sahaların kilitli tutulmasından site güvenlik ekibi sorumludur.
 3. Randevu almadan kortlara girmek yasaktır.
 4. Sıra bekleyen olması durumunda her bir kullanıcı kullanım süresi bir saat ile sınırlandırılır.
 5. 7 yaş altındaki çocuklar ebeveynlerinin gözetimi olmadan kortlardan yararlanamaz
 6. Tenis kortlarına zemine zarar verebilecek ayakkabılarla girmek yasaktır.
 7. Kortlara yiyecek ve içecek sokmak yasaktır.
 8. Kullanıcı kendi havlusunu ve tenis gereçlerini getirmekle yükümlüdür.

  

AÇIK FUTBOL VE BASKETBOL SAHALARININ KULLANIMI

MADDE 44: Açık futbol ve basketbol sahalarınınkullanım kuralları Müdür tarafından belirlenir ve SYK onayı ile kesinleşir. Kurallar iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur. Kortlarla ilgili kuralar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Açık basket ve futbol sahaları her gün 9.00 – 23.00 arasında kullanıma açıktır.
 2. Bu sahalar kilitli olup randevu alınarak kullanım saatinde kullanım için açılır. Kullanım ertesinde yeniden kilitlenir. Sahaların kilitli tutulmasından site güvenlik ekibi sorumludur.
 3. Randevu almadan sahalara girmek yasaktır.
 4. Sıra bekleyen olması durumunda her bir kullanıcı kullanım süresi bir saat ile sınırlandırılır.
 5. 10 yaş altındaki çocuklar ebeveynlerinin gözetimi olmadan sahalardan yararlanamaz
 6. Zemine zarar verebilecek ayakkabılarla girmek yasaktır
 7. Sahalara yiyecek ve içecek sokmak yasaktır.
 8. Kullanıcı kendi havlusunu ve spor gereçlerini getirmekle yükümlüdür.
 9. Eşyalara zarar verilemez.
 10. Verilen zararlar sorumlusu tarafından tazmin olunur.

 

AÇIK ALAN DOĞA PARKI, GÖLET VE ÇOCUK PARKLARININ KULLANIMI

MADDE 45: Açık alan doğa parkı, gölet ve çocuk parklarının kullanım kuralları Müdür tarafından belirlenir ve SYK onayı ile kesinleşir. Kurallar iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur.

 1. Açık alan ve gölet bölümünde yer alan bitki peyzajının korunması kullananların sorumluluğudur.
 2. Çiçek kopartmak ve ağaçlara zarar vermek yasaktır.
 3. Evcil hayvanların bu bölgeleri kirletmesi yasaktır. Dışkıların toplanması ve en yakın çöp kutularına sızdırmaz torba ile atılması hayvan sahibinin yükümlülüğüdür.
 4. Gölet ve şelaleye yabancı cisim ve çöp atılması yasaktır.
 5. Küçük çocuklar ebeveynlerinin denetimi olmaksızın şelale ve gölet bölgesinde yalnız bırakılamazlar.
 6. Gölet ve şelalede yüzmek ve suya girmek yasaktır.
 7. Açık alan doğa parkında ve diğer ortak park alanlarında çocukların futbol oynaması yasaktır. 
 1. Çocuk parklarında evcil hayvan dolaştırmak yasaktır.
 2. Çocuk parklarında küçük çocukların gözetim altında bulundurulmaları zorunludur.
 3. Çocuk parklarındaki araç ve gereçlere zarar ve hasar verilmesi yasaktır.
 4. Çocuk parkındaki salıncak ve kaydırak gibi araç ve gereçler yetişkinler tarafından kullanılamaz.  
 5. Hasar ve zararlar sorunlusu tarafından tazmin edilir.