Birlikte Yaşam Kuralları

Mali ve İdari Konular

AİDATLAR

MADDE 52:  Aidatların her ayın son gününe kadar site yönetimi tarafından bildirilen banka hesabına nakit olarak ödenmesi zorunludur. Aidatlarını bu süre içinde ödemeyenlere KMK ve KMGK kararları çerçevesinde gecikme faizi uygulanır.

 

YATIRIM HARCAMALARINA KATILMA AVANSLARI

MADDE 53: KMGK kararları çerçevesinde oy çokluğu ile kabul edilen site yatırım harcamalarına katılım esası KMK ve Yönetim Planı ile düzenlenmiştir. Konut maliklerinin yatırım harcamalarına ait avans ödemelerini site yönetimi tarafından bildirilen banka hesabına vadesinde ödemesi zorunludur.

Yatırım harcamaları avans ödemelerini bu süre içinde ödemeyen veya eksik ödeyen konut malikleri hakkında KMK ve KMGK kararları çerçevesinde gecikme faizi uygulanır ve durum sitenin web sitesinde ilan edilir.

 

İŞYERLERİNİN SİTE SAKİNLERİ DIŞINDA KALANLARA HİZMET VERMEMESİ

MADDE 54: İstanbul Bulvarı dışında kalan ancak Site sınırları içinde yer alan işyerleri konut malikleri ve kiracıları dışındaki kişilere hizmet sunamazlar.

 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

MADDE 55: Bu Yönetmelik ancak ve sadece KMGK’nun alacağı yeni bir kararla değiştirilebilir.

Yapılan değişiklik bu Yönetmelikte belirlenen iletişim yöntemleriyle konut sahiplerine duyurulur.