Birlikte Yaşam Kuralları

Kurallara Aykırı Davranışlar

GENEL HÜKÜMLER VE KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞ KAVRAMI

 

YÖNETİM YETKİSİ VE MALİKLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

MADDE 6: Site KMK, SYP ve bu Yönetmelik esaslarına göre SYK tarafından yönetilir.

 

KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞ VE YAPTIRIMLARI

 

MADDE 7: Bu yönetmelikte istenmeyen tavır, davranış ve eylemlere ‘kurallara aykırı davranış’adı verilir.

Kurallara aykırı davranışın saptanması durumunda ilgililere site yönetimi tarafından önce sözlü ve daha sonra yazılı uyarıda bulunulur ve saptanan aksaklık ve aykırılıkların giderilmesi için süre verilir.

Kurallara aykırı davranış aynı zamanda yürürlükteki mevzuata göre suç ya da kabahat olmak özelliğini taşıyorsa ve yapılan sözlü ve yazılı uyarılara karşın uyarıda bulunulanlar tarafından gerekli önlemler alınmazsa durum yetkili kamu makamlarına bildirilir.

Söz konusu eylem sadece bu Yönetmelik’te tanımlanan kurallara aykırı davranış niteliğinde ise bu tür eylemler ve eylemde bulunanlar sitenin web sayfası ve öteki elektronik iletişim araçlarıyla konut maliklerine duyurulur ve davranış yapılacak ilk KMGK’na sunulacak Çalışma Raporu’nda ayrılacak özel bölümde ayrıntılarıyla açıklanır.