Birlikte Yaşam Kuralları

Güvenlik, Trafik, Yangın ve Acil Yardım

SİTE GÜVENLİK SİSTEMİ

MADDE 46:  Sitenin Güvenlik Ana Planı (GAP) Müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe konur.

GAP’a göre hizmet veren güvenlik personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. GAP ve GAP’a dayanılarak hazırlanacak olan Eğitim ve Tatbikat programı site müdürü tarafından geliştirilir, SYK tarafından onaylanır ve Güvenlik Şefi tarafından uygulanır.
 2. Site güvenlik sistemi site dış duvarları boyunca döşenen güvenlik kameralarından ve güvenlik personelinden oluşur.
 3. Site güvenlik ekibi 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’na tabidir ve özel güvenlik belgesine sahiptir.
 4. Güvenlik ekibi site Güvenlik Şefine bağlı olup site müdürü tarafından yönetilir.
 5. Site güvenlik ekibi iki aylık dönemlerle eğitim ve sınava tabi tutulur.
 6. Dönemsel acil durum tatbikatlarıyla bilgi ve yetenekleri geliştirilir.
 7. Site güvenlik ekibi içinde yeterli sayıda Sağlık Bakanlığı ilkyardım sertifikasına sahip eleman bulunur.
 8. CCTV sistemi ile gece gündüz kesintisiz izleme ve kayıt yapılır.
 9. Site güvenlik ekibi Müdüre günlük olay raporu verir.
 10. Müdür gerekli talimat ve görevleri güvenlik personeline tebliğ eder.
 11. Konut maliklerinin güvenlik ekibinin görevlerine müdahale etmesi yasaktır. 
 12. Kendilerinden doğrudan yardım istenen site güvenlik personeli bu talebi Güvenlik Şefine bildirir. Müdürün onayıyla Güvenlik Şefi’nden alacağı talimata göre hareket eder.
 13. Konut maliklerinin ve kiracıların site görevli güvenlik personeline iş tanımlarında yazılı görevleri yaptıkları için bahşiş vermesi veya benzeri ödüllendirmeler yapması ve görevlilerin bu gibi ödülleri kabul etmeleri yasaktır ve iş akdinin feshi sonucunu doğurur.
 14. Site sakinleri başarılı buldukları güvenlik görevlilerinin ödüllendirilmesi için SYK’na ya da site müdürüne yazılı öneride bulunabilirler.
 15. Mevcut durumda site kadrosunda bulunan personel için daha ekonomik ve kaliteli hizmet alınması durumunda taşeron olarak hizmet alınabilir.

 

SİTE GÜVENLİK KAYITLARI

MADDE 47: Konut maliklerinin ve kiracıların site güvenliği ile ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:     

 1. Konut malikleri ve kiracılar 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca konutlarında yaşayan kişilerin kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak Kimlik Bildirme Formuna kaydederek Müdüre vermekle yükümlüdür.
 2. Gerek konut maliki ve gerekse kiracının konuta taşınma ve çıkması durumunda
  1. Konutun kiraya verildiği bilgisini site yönetimine iletmek konut malikinin yükümlülüğüdür.
  2. Gelen konut maliki ya da kiracının geldiği semt muhtarlığından alacağı nakil ilmühaberini site yönetimine getirmesi ve bağlı bulunulan Tepeören Mahallesi Muhtarlığı’na kaydını yaptırması konut malikinin ya da kiracının sorumluluğudur.     
 3. Kimlik Bildirme Formunu toplamak ve kolluk yetkililerine vermek Müdürün görevidir. Müdür Kimlik Bildirme Formunu vermeyenleri sözlü olarak uyarır. İki kez uyarılan konut maliki yükümlülüğünü hala yerine getirmemişse ilgili konut maliki kolluk kuvvetlerine ihbar edilir.
 4. Konut malikleri konutlarında çalıştırdıkları yardımcı personelin kimlik bilgilerini, personel işe başladıktan sonra en fazla bir hafta içinde Müdür’e bildirmekle yükümlüdür. Site yönetimi yardımcı personele giriş kartı düzenler ve onların siteye kimlik bırakmadan giriş çıkış yapması mümkün olur.
 5. Çalışmakta iken bir herhangi bir yüz kızartıcı suç isnadı nedeniyle işine son verilenler Site’ye alınmazlar. Bunlarla ilgili olarak konut maliki SYK Başkanı ile görüşmek ve çözüm bulmak yükümlüğündedir.

 

SİTEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN DENETİMİ

MADDE 48:   Siteye giriş ve çıkışlarda uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Sitenin ana giriş kapısında manyetik okuma sistemli otomatik açılır araç giriş ve çıkış bariyer sistemi kullanılır.
 2. Konut maliklerinin araçlarına manyetik okuma gereçlerini takmaları zorunludur. Konut malikleri bu gereci site yönetiminden temin edebilir.
 3. Konut maliklerinin günübirlik konukları kapı girişinde güvenlik görevlilerince karşılanır ve kimlik bilgisi alınarak ilgili konut malikine telefonla ulaşılır. Misafirler konut maliklerinden sözlü izin alınarak içeriye alınır. Konut malikine ulaşılamaması durumunda konuk malike ulaşılana kadar uygun bir şekilde bekletilir. Konut malikinden onay ya da cevap alınamadığında konuk siteye sokulmaz.

 

 1. Konut malikleri, konutları içinde ya da dışında yapılacak bakım, onarım ve tadilat işlerinde çalışacak kişi ya da kurumları önceden Müdüre yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
 2. Konut malikleri, konutlarının satışı veya kiraya verilmesi durumlarında site yönetiminde bulunan kimlik bilgisi verilerini güncellemek ve Müdür’e bilgi vermek zorundadır.
 3. Taşınma, dekorasyon ve peyzaj uygulaması gibi nedenlerle inşaat ve iş makinelerinin, vinçlerin, sondaj makinelerinin, jeneratörlerin, malzeme yüklü kamyonların, açık ya da kapalı kasa kamyonet ve benzeri araçların Site’ye girebilmesi Müdür’den alınacak yazılı izne bağlıdır.
 4. Ambulans, İtfaiye, Jandarma, Polis ya da öteki resmi plakalı araçlarla acil nitelikli araçlar hariç yukarıda sayılı araçlar yazılı izinlerinin bulunmaması durumunda Site güvenliği tarafından Site’ye alınmazlar.
 5. Dükkân malikleri ya da kiracıları konut malikleri ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Yabancıların Site’ye girişlerine dükkânlarda işçi olarak çalışanlar izin ve onay veremezler.

 

SİTE İÇİ TRAFİK KURALLARI

MADDE 49: Site içinde uygulanacak trafik kuralları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Site içerisinde sürücü belgesi olmayanların motosiklet ve otomobil kullanması yasaktır.
 2. Yaşı tutmayan ve sürücü belgesi olmayan çocukların site içinde motorlu araç kullanmaları yasaktır. Ebeveynler bu konuda gerekli önlemleri almak zorundadır. Bu bağlamda oluşacak zararlar ebeveynlerden tahsil okunur.
 3. Ehliyetsiz sürücüler (motosiklet dâhil) site içine alınmaz.  
 4. Bu gibi kişilerin yol açacağı can kaybı, yaralanma veya maddi hasarlı trafik kazalarında araç sahibi sorumlu tutulacaktır.
 5. Site içerisinde yapılabilecek en fazla hız sınırı 20 km/saattir.
 6. Site içi araç seyrinde yayalara ve bisikletli sürücülere öncelik verilir.
 7. Anayollar üzerine, yangın söndürme cihazı ve vanası bulunan alanlara ve komşu konutların önüne araç park edilemez.
 8. Site içinde görülen ve kuşku duyulan araç ve kişilerin ivedilikle güvenliğe bildirilmesi zorunludur.
 9. Araçların konut otoparkı dışında yol kenarları ya da başkalarına ait park yerine park edilmesi yasaktır.
 10. Otoparklarda araç yıkamak ve deterjanlı ve ilaçlı su kullanmak kesinlikle yasaktır.

 

YANGIN VE ACİL YARDIM ÖNLEMLERİ

MADDE 50: Sitenin yangın ve öteki acil durumlarda uygulamak durumunda olduğu kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Site’nin Yangından Korunma Planı ve Yönergesi Müdür tarafından hazırlanır ve SYK’nun onayı ile yürürlüğe konur.
 2. Plan ve Yönerge’nin personelin yangın, kurtarma ve ilkyardım konusunda eğitilmesi konusunda bir eğitim bileşenini içinde taşıması zorunludur.
 3. Yönergeyi uygulamak ve personele gerekli eğitimi vermek ya da verdirmek Müdür’ün sorumluluğudur.
 4. SYK ve Site Denetim Kurulu (SDK) incelemelerinde bu eğitimin yeterli olup olmadığını araştırmak ve KMGK’na bilgi vermek zorundadır.
 5. Site içinde can güvenliğini tehlikeye sokacak veya yangın tehlikesine neden olacak patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve yakıcı maddeler bulundurulması yasaktır.
 6. Konutlarda üç temel yangın tipine (adi yangın, elektrik yangını ve yağ ya da gaz yangını)  karşı etkili olacak kuru kimyasal toz içeren yangın tüpü bulundurmak konut malikinin sorumluluğudur.
 7. Konutlarda mevcut olan elektrik tesisatına aşırı yük getirecek ve usulüne uygun olmayan ilave ve tadilatlar yapmak kesinlikle yasaktır.          
 8. Konut içinde yangın tespit edildiğinde yapılacaklar aşağıda belirtilmiştir:
  1. Konutun elektriğinin kesilmesi
  2. Yangın ihbarının verilmesi (7111)
  3. Ev halkının güvenli alana taşınması
  4. Yangının ev içinde yayılmasını önlemek için oda kapılarının kapatılması
  5. Ağız ve burnun kapatılması duman/gaz solumayın
  6. Sigorta uzmanı gelmeden hasar gören eşyalara dokunulmaması

 

DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

MADDE 51: Konut malikleri olarak konutlardan günlük ve tatil gibi nedenlerle uzun süreli ayrılma durumunda aşağıdaki güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür:

 

 1. GÜNLÜK AYRILMA DURUMUNDA
  1. Pencerelerin ve kapının kapalı olup olmadığının denetlenmesi
  2. Kilitlerin kapalı olup olmadığının denetlenmesi
  3. Alarm sisteminin devreye alınması

 

  1. Su musluklarının kapalı olduğundan emin olunması
  2. Elektrikle çalışan ütü, süpürge ve fırın gibi ev aletlerinin fişlerinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olunması

 

 1. UZUN SÜRELİ AYRILMA DURUMUNDA

Yukarıda bahsedilen güvenlik önlemlerine ek olarak;

  1. Ayrılışın ve ayrılış süresinin Müdür’e bildirilmesi
  2. Gidilecek yerin adres ve irtibat bilgilerinin Müdüre bırakılması
  3. Tatilin süresince konuta girmeye yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin Müdür’e bildirilmesi
  4. Taşınma durumunda taşınma işleminin yapılacağı zamanın Müdür’e en az 48 saat öncesinden bildirilmesi
  5. Pazar günleri saat 12.00’den önce taşınma işlemi yapılmaması
  6. Konut içinden herhangi bir nedenle ( onarım, değiştirme ve atma gibi) büyük eşya çıkacaksa önceden Müdür’e bildirilmesi
  7. Taşınmalarda oluşabilecek zararlar (duvarların yıkılması, hasar görmesi, elektrik tesisatı veya çevreye verilebilecek zararlar gibi) için site güvenlik ekibince bir tutanak düzenlenmesi ve tutanağın sorumlu konut maliki ve site yönetimi tarafından imza altına alınması