Birlikte Yaşam Kuralları

Genel Hükümler

 AMAÇ, İLKELER, KAPSAM, YASAL DAYANAK VE TANIMLAR

 AMAÇ

MADDE 1:  Bu yönetmeliğin amacı aşağıda belirtilmiştir:

a)      Arkeonevleri Sitesi’nin ortak yaşam düzenini oluşturan kuralları, süreçleri, öncelikleri ve yaptırımları belirlemek,

b)      Betimlenen kural, süreç ve yaptırımları tam olarak uygulayarak yeni bir ortak yaşam kültürü yaratmak,

c)      Bu yolla sitede huzurlu, mutlu ve yüksek standartlı yaşam kalitesiyle birlikte sağlıklı, dengeli, planlı ve düzenli çevre oluşturmak ve

d)     Oluşan yeni ortak yaşam ve çevre düzeninin sürdürülebilirliğini güvence altına almak.

 

ORTAK YAŞAM İLKELERİ

MADDE 2: Arkeonevleri sitesinde yaşayan konut malikleri ve aileleri oluşturulacak yeni ortak yaşam kültürünün en önemli bileşenidir.

Ortak yaşam ilkeleri ailelerin mutluluk ve sağlık koşullarını en üst düzeye çıkarmayı güvence altına almak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  1. BİRLİKTE ORTAK DEĞER YARATMA AMACINDA BİRLEŞMEK,
  2. ORTAK FAYDAYI KİŞİSEL FAYDANIN ÜZERİNDE GÖRMEK,
  3. KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI OLMAK,
  4. SAYGI VE SEVGİDE KARŞILIKLILIK İLKESİNE İNANMAK,
  5. SAYDAM VE DÜRÜST OLMAK,
  6. KOMŞULARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE DUYARLI OLMAK VE
  7. KURALLARA UYMAK VE UYMAYANLARI UYARMAK                 

 

KAPSAM                  

MADDE 3: Bu Yönetmelik İstanbul İli’nin, Tuzla İlçesi’nin, Akfırat Beldesi’nin Tepeören Mahallesi’nde tapunun 9, 10 ve 1 numaralı parselleri üzerinde yapılan konutlar, idari binalar, yollar, otoparklar, spor alanları, sosyal tesisler, ticari dükkânlar, kreş, restoran, amfi tiyatro ve yeşil alanlardan oluşan Site’de bulunan ;  

a)      Bağımsız bölüm maliklerini,

b)      Kiracılarını,

c)      Bunlarla bağı ve ilintisi olanları,

d)     Çalışan personeli,

e)      Misafirlerini,

f)       Herhangi bir suretle yararlananları ve

g)      Arkeonevleri Sitesi’nin tamamı veya bir bölümünü yahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya kişisel hak sahibi olan kişileri

 

YASAL DAYANAK

MADDE 4:  Bu Yönetmelik Konut Mülkiyeti Hakkında Kanun’un ve Site Yönetim Planı’nın 11 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmış ve Konut Malikleri Genel Kurulu tarafından kabul edilerek ve yürürlüğe konulmuştur.

 

TANIMLAR

MADDE 5:  Bu yönetmelikte kullanılan kısaltmalar aşağıda açıklanmıştır:

 

Site: Arkeonevleri Sitesi

SYK: Site Yönetim Kurulu

SDK: Site Denetim Kurulu

Müdür: Arkeonevleri Proje Yöneticisi

KMGK: Konut malikleri Genel Kurulu

KMK: Konut Mülkiyeti Kanunu

SYP: Site Yönetim Planı

Yönetmelik: Arkeonevleri Ortak Yaşam Yönetmeliği

Danışman şirket: Site Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olan şirket

Beyaz Masa: Site sakinlerinin başvuracağı (bilgi edinme, görüş, dilek ve yakınma gibi) iletişim ve eşgüdüm birimi.