Birlikte Yaşam Kuralları

Çevre Düzeni ve Sağlığı

ÇEVRE DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ

 

MADDE 18: Çevre düzeni ve temizliği görevi evsel, kentsel ve tehlikeli ve zararlı katı atıkların toplanması, depolanması, taşınması, bertarafı ve geri kazanılması, Site içi yolların yıkanması ve süpürülmesi ve zararlı ve kanatlılara karşı mücadele edilmesi işlemlerinden oluşur.

 

EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI

 

MADDE 19: Evsel atıkların toplanmasına ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Site yönetiminin ilan ettiği gün ve saatlere göre binaların çöpleri bina dışına konan çöp tenekelerinden toplanır.
 2. Evsel katı atıkların toplanmasına ilişkin program Müdür tarafından yapılır ve uygun araçlarla konut sahiplerine duyurulur.
 3. Konut malikleri evsel katı atıklarını uygun sağlamlıkta, sızdırmazlık niteliği olan ve ağzı kapalı naylon torbalarla çöp bidonları içine koymak zorundadır.
 4. Evsel katı atıkların açıklanan toplama saatlerinden önce çöp bidonlarına konulması gerekir.
 5. Çöp bidonlarının kapakları daima kapalı tutulmalıdır.
 6. Evsel katı atıkları toplayan görevliler sadece bidonlardaki atıkları toplamakla görevlidir.
 7. Toplama sırasında kapılar çalınarak çöp olup olmadığı sorulmaz.
 8. Çöp toplama saat ve günleri dışında konut maliklerinin kendi çöplerini en yakın çöp deposuna atmaları gerekir.

 

EVSEL ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI

 

MADDE 20: Evsel atıkların geri kazanımıyla ilgili kural ve ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Evsel katı atıkların kaynağında (evlerde) ayrıştırılması ana ilkedir.
 2. Konut sahipleri organik atıkları, cam atıkları (beyaz ve renkli cam ayrımına dikkat ederek), kâğıt atıkları ve plastik atıkları ayrı torbalarda toplamak zorundadır.
 3. SYK bu amaçla özel poşetler hazırlayabilir ve ücreti karşılığında konutlara dağıtabilir.
 4. Tehlikeli atık sınıfındaki pillerin Sosyal Tesis’e konulan pil geri dönüşüm kutularına atılması gerekir.
 5. Toplanan ayrıştırılmış ve sınıflandırılmış evsel katı atıklar Site tarafından geri kazanım amacıyla değerlendirilir veya uygun yöntemlerle bertaraf edilir.

 

SİTE ORTAK ALANLARININ VE YOLLARIN TEMİZLİĞİ

 

MADDE 21: Sitenin ortak alanlarında, yollarında, park ve bahçelerinde, spor alanlarında ve çocuk oyun alanlarında oluşan kentsel atıkların toplanması ve bertarafı ile ilgili ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kentsel alanların genel temizliği Müdür tarafından sağlanır.
 2. Kentsel atıkların toplanması ve bertarafı işlemlerini etkili ve ucuz şekilde gerçekleştirilmesi için site sakinlerinin site yönetimi işbirliği içinde olması ana ilkedir.
 3. Ortak alanlara ve yollara çöp atmak kurallara aykırı davranıştır.
 4. Site sokaklarının dönemsel aralıklara belediye araçları ile yıkanması için gerekli işbirliğini sağlamak STK ve Müdür’ün görevidir.
 5. Karlı günlerde site içi yollarının buzlanmaya karşı korunması ve açık tutulması Müdür’ün görevidir. Müdür bu bağlamda belediye olanaklarından daha fazla yararlanabilmenin yollarını araştırır.

 

KENTSEL ALANLARIN AYDINLATMASI VE BAKIMI

 

MADDE 22: Site kentsel alanlarının aydınlatılması Müdürün sorumluluğudur.

 

UÇAN ZARARLILARLA VE HAŞERELERLE MÜCADELE

 

MADDE 23: Uçan zararlılarla ve öteki böcek ve haşerelere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Sivrisinek, karasinek ve arı gibi uçan zararlılarla fare, kene, hamam böceği ve karınca gibi ve haşerelerle bir program dâhilinde mücadele etmek SYK ve Müdürün görevidir. 
 1. Bu önlemlerin ekolojik dengeyi bozmayacak, çevre kirliliğine yol açmayacak ve canlılara zarar vermeyecek şekilde kullanılması için SYK ve Müdür gerekli önlemleri alır ve gerekliyse uzman danışmanlardan destek alır.
 2. SYK ve Müdür bu konuda ilgili belediye ile işbirliği içinde düzenli ilaçlama yapılmasını sağlar.
 3. Zararlılara ve uçanlara karşı ortak alanlarda yapılacak ilaçlama ile ilgili program Müdür tarafından hazırlanır ve konut maliklerine duyurulur.
 4. Maliklerin bu ilaçlama dönemlerinde gereken önlemleri almaları ve kendi bahçe ve evleri için eşzamanlı önlem almaları toplu mücadelede ana ilkedir.
 5. Gerekli görüldüğü takdirde site yönetimi konut bahçelerinde ilaçlama yaptırabilir.
 6. Konut bahçelerinde ilaçlama yapacak olan konut maliklerinin komşularını bilgilendirerek evcil hayvanlarını koruma altına almaları ve hayvanların sağlığını riske atmamaları gerekir.

 

BAHÇE DÜZENİ VE BAKIMI

 

MADDE 24: Bahçelerin düzenlemesi, bitkilendirilmesi, sulanması, korunması ve yönetimiyle ilgili olarak uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Her konut bahçe düzenleme ve bakımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
 2. Konutlarını teslim alan konut malikleri bahçe peyzaj ve düzenlemesini konut tesliminden sonra en geç üç ay içinde tamamlamakla yükümlüdür.
 3. Bahçe düzenlemesi ve bakımının bağımsız bölüm maliki tarafından SYK’nca belirlenen sürede yaptırılmaması durumunda gerekli işlemler SYK tarafından yaptırılır ve ücreti bağımsız bölüm maliklerinden tahsil edilir.
 4. Konut malikleri konut bölümüne tahsis edilmiş olan yeşil alanı diğer bağımsız bölüm konut maliklerine zarar vermeyecek şekilde düzenlemek ve kullanmakla yükümlüdür.
 5. Bahçe peyzaj düzenlemesi yapacak olan konut malikleri çevrede görüntü, duman ve gürültü kirliliği yaratmamak zorundadır.
 6. Konut malikleri bahçelerini düzenlerken genel görünümü bozmamak ve orijinal bahçe kodlarına sadık kalmakla yükümlüdür.  
 1. Konut bahçelerinde bahçe kodları değiştirilemez kod farkı yaratan toprak şevler kaldırılamaz, altlarına depo, odunluk ve oda gibi ek yapılar inşa edilemez. H tipi villa sahibi olan konut malikleri bu konutların her iki yanında bulunan yığma toprak alanların (şevler) orijinal kodlarını bozmadan bitkilendirme yapmakla yükümlüdür. Bundan farklı uygulamalar SYK’nun yazılı onayına tabidir.
 2. Konut bahçelerine bitişik olarak yer alan otopark ve benzeri alanlar ancak tahsis edildiği amaç doğrultusunda kullanılır. Bu alanlar farklı bir amaçla (spor alanı ve garaj gibi) kullanılamaz, değiştirilemez, küçültülemez, büyültülemez ve üzeri kapatılamaz.
 3. Konut bahçe alanını sınırlayan duvarlarda değişiklik yapılamaz.
 4.  Konut bahçelerine direk şeklinde veya farklı şekillerde bayrak, sancak, tabela gibi işyeri  ifadesi yansıtacak  çeşitli şekilde işaretleme yapılamaz ve tanıtım amaçlı reklam araç ve gereçleri asılamaz. Ancak, konut sahiplerinin pencere üstüne veya balkona Türk Bayrağı ve flama asma hakkı saklıdır.
 5. Konutların bahçelerinin düzenlemesi sırasında tahta perde, pergola,  branda ve yüksek boylu çit bitki uygulaması gibi yöntemlerle komşu konut maliklerinin görüş açısının kapatılması yasaktır ve komşuluk hakkının çiğnenmesi olarak kabul edilir.
 6. Konut bahçe alanlarını sınırlayan bitkilerin en fazla yüksekliği 1,50 metre olmalıdır.
 7. Bahçe düzenlemesi yaparken bahçeden geçen doğalgaz, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve elektrik altyapılarına zarar vermemek için Müdüre başvurarak gerekli teknik desteği almak konut malikinin yükümlülüğüdür.
 8. Bahçelerin sulama ve drenaj altyapıları yapılırken bahçe su drenaj giderinin konutun kanalizasyon giderine değil yağmur suyu giderine bağlanması zorunludur. Atık su arıtma sisteminin zarar görmemesi için altyapı çalışması öncesinde Müdürü bilgilendirmek konut malikinin yükümlülüğüdür.
 9. Bu konuda site yönetimi teknik ekipleri tarafından yapılan denetim ve uyarılara tüm konut maliklerinin uyması ve gerekli önlemleri alması zorunludur.
 10. SYK bahçe düzenlemelerinin yapılabileceği ay, hafta ve günleri belirlemek yetkisine sahiptir. SYK’nun bu yolda alacağı kararlar uygun araçlarla konut sahiplerine duyurulur. Konut sahipleri bu düzenlemeye uymak zorundadır.
 11. Resmi tatillerin ve dini bayramların birinci gününde ve Pazar günleri gürültülü makine olan çim biçme araçları kullanmak yasaktır. Diğer günlerde saat 09.00-12.00 ve 13.00-18.00 arasında çim kesimi yapılabilir.
 12. Pazar günleri peyzaj kamyonlarının Site’ye girmesine izin verilmez. Site güvenliği bu amaçla gerekli önlemleri alır.
 13.  Peyzaj firmaları bakımını yaptıkları bahçelerin tarımsal atıklarını toplamak ve site dışına çıkartmakla yükümlüdür.
 14. Bahçelerinin bakımını kendileri yapan konut malikleri biçtikleri çimi (ağır ve yırtık olmayacak şekilde ve toprak, taş gibi cisimlerden arındırılmış olarak) torbalamak ve bu torbaları en yakın çöp bidonunun yanına koymakla yükümlüdür.
 15. Belediye tarafından alınmayan toprak veya taş gibi hafriyat atıkları çöp bidonlarına atılamaz ve ortak alanlara terk edilemez. Bu tür atıklar konut malikleri tarafından uygun yöntemlerle bertaraf edilir.

 

EV HAYVANLARI

 

MADDE 25: Arkeon Evleri sitesinde ev hayvanı beslenme kuralları SYP’nın 35/K maddesinde düzenlenmiştir.

Ev hayvanları ile uyulması gereken öteki ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Sitede ev hayvanı besleyen tüm konut malikleri site yönetiminden izin almakla yükümlüdür. İlgili konut maliki izin ve taahhütname formunu doldurarak Site Yönetimine ulaştırır ve Müdürün yazılı onayını alırlar.
 2. Evcil hayvan sahibi konut malikleri aşağıdaki kurallara uymak ve koşulları yerine getirmek zorundadır.
  1. Her konutta sağlıklı şartlarda bakılmak kaydıyla çevreye rahatsızlık vermeyecek sayıda kedi ya da köpek bakılabilir.
  2. Hayvanların kimlik bildirimini (pedigree) ve onaylanmış sağlık belgesinin bir örneğini site Müdürüne vermek ve dönemsel aralıklarla güncellemelerini sağlamak.
  3. Hayvanın özelliğine göre barınak sağlamak.
  4. Hayvanlara hayvan hakları kapsamında bakım, barınma, temizlik ve beslenme koşulları ve olanakları sağlamak.
  5. Hayvanlara özen ve dikkatle işlemde bulunmak ve sağlıklarının veteriner denetimi altında olmasını güvence altına almak.
  6. Hayvanların tasmalı ve kimlikli olmasını sağlamak.
  7. Bahçe dışında gezdirilen hayvanların mutlaka tasmalı ve zincirli olmalarını sağlamak.
  8. Hayvanların başkalarının bahçesine zarar vermesini ve pisletmesini önlemek.
  9. Hayvanların komşuları rahatsız etmemesi için gerekli önlemleri almak. 
  10. Aşırı gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren hayvanların eğitilmelerini sağlamak.
  11. Hayvanların gezinme sırasında dışkıları ile çevreyi kirletmemesi için süpürge, naylon torba ve faraş gibi temizlik gereçlerinin gezdirenin yanında bulunmasını sağlamak ve kirliliğin oluşması durumunda gerekli temizliği yapmak.
  12. Site ortak alanlarında, yeşil alanlarında, sosyal tesislerinde hayvan beslenmesi yasaktır.
  13. Hayvanların başkalarını rahatsız etmemeleri için gerekli önlemleri almak.
  14. Saldırgan hayvanlarla (“Pitbull” ve “Rotweiler” gibi)  at, inek koyun, tavuk ve horoz gibi kümes hayvanlarını barındırmamak.
  15. Evcil hayvanları spor alanlarına, çocuk oyun alanlarına, açık ve kapalı havuz alanlarına, sauna ve duş gibi yerlere sokmamak.